B.E.P Calculation

 
      ............................................................................................................................................  

Lebih baik mati melawan kemiskinan daripada mati di himpit oleh kemiskinan